Cysylltu â ni

Angen rhagor o wybodaeth am Wobrau GO? Rhowch wybod i ni os oes gennych chi unrhyw ymholiadau am y broses ymgeisio neu’r seremoni wobrwyo, neu i drafod cyfleoedd noddi a sut gallai eich cyfranogiad fod o fudd i’ch sefydliad. Mae’r opsiynau cysylltu isod, neu gallwch lenwi’r ffurflen ymholi isod ac fe wnawn ni gysylltu â chi’n fuan.

Nawdd

Y Wasg

Ymholiadau am ymgeisio

Seremoni

#GwobrauGO