Llongyfarchiadau i sefydliadau buddugol a phawb a gafodd ganmoliaeth uchel yng Ngwobrau GO Cymru 2023/24

Gwobr Contractwr y Flwyddyn

Noddir gan 

Enillydd

Lyreco UK & Ireland

Gwobr Menter Caffael Cydweithredol

Noddir gan 

Enillydd

Llywodraeth Cymru a Swyddfa’r Cabinet, Llywodraeth y DU

Canmoliaeth Uchel 1

Cyd Cymru

Canmoliaeth Uchel 2

Llywodraeth Cymru, TUC Cymru a Sector Cyhoeddus Cymru

Gwobr Gwerth Cymdeithasol

Noddir gan 

Enillydd

Lyreco UK & Ireland a Chyflenwi Masnachol Llywodraeth Cymru (WGCD)

Canmoliaeth Uchel

NHS Wales Shared Services Partnership - Procurement Services on behalf of: Aneurin Bevan University Health Board, Betsi Cadwaladr University Health Board, Cardiff and Vale University Health Board, Cwm Taf Morgannwg University Health Board, Hywel Dda University Health Board, Powys Teaching Health Board, Public Health Wales, Swansea Bay University Health Board, Velindre NHS Trust & Welsh Ambulance Service Trust

Gwobr Cyflawniad Caffael Gorau

Noddir gan

Enillydd

GIG Cymru - Iechyd a Gofal Digidol Cymru

Canmoliaeth Uchel

Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru

Gwobr Cyflawniad Unigolyn y Flwyddyn

 

Noddir gan

Enillydd

Canmoliaeth Uchel

Tîm Caffael y Flwyddyn

Noddir gan

Enillydd

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Gwobr Caffael Cynaliadwy

Noddir gan 

Enillydd

Cyngor Sir Powys

Canmoliaeth Uchel

Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru a Phartneriaeth Integredig Caerdydd a’r Fro mewn partneriaeth ag Elite Paper Solutions

Gwobr Rhagoriaeth GO

Noddir gan

Enillydd

Lyreco UK & Ireland a Chyflenwi Masnachol Llywodraeth Cymru (WGCD)