Cyfleoedd i Noddi

Dyma eich cyfle i arddangos eich brand i rai o’r prynwyr mwyaf dylanwadol ac eithriadol ledled Cymru ym maes caffael

Mae marchnad gaffael sector cyhoeddus Cymru yn werth £8 biliwn y flwyddyn ar hyn o bryd. Drwy alinio eich sefydliad fel un o noddwyr Gwobrau GO Cymru 2023/24 cewch gyfle i gwrdd â phobl sy’n gwneud penderfyniadau allweddol ac sy’n ddylanwadol dros ben y sector proffidiol hwn.

Byddwch hefyd yn cael cyfle i wella proffil eich sefydliad ym mhob rhan o’r gymuned caffael cyhoeddus. Fel noddwr, cewch gyfle i rwydweithio a meithrin perthynas bersonol â phobl sy’n gwneud penderfyniadau ac sy’n defnyddio eich Tocynnau a’ch gwasanaethau.